Ո՞ր դեպքում է առաջանում տարրերի ատոմների միջև իոնային կապ:

Երբ կապի մեջ կան և մետաղական և ոչ մետաղական տարրեր:

Ստորև ներկայացված բանաձևերից ընտրե՛ք իոնային կապով միացությունները՝ LiF, N2O ,Na2O ,PF3, NH3, MgJ2,NaOH, BaSO 4 , O2,CH4, CaCl 2 :

Իոնային կապ-LiF, Na2O, MgJ2, NaOH, BaSO4, CaCl2

Ինչպե՞ս է սահմանվում տարրի օքսիդացման աստիճանը:

Օքսիդացման աստիճանը դա մեծություն է, որը նույնպես վերաբերվում է քիմիական տարրին: Այն լինում է դրական, բացասական և զրո:

Որոշել տարրի օքսիդացման աստիճանները տրված միացություններում՝ H2S, CaF2, S, F2, MnO2, KMnO4,K2MnO4, O3,FeO:

H2+¹ S-²

+2. -2

Ca+² F2-¹

+2. -2

S=0

F2=0

Mn+² O2-²

+2. -4

K+² Mn+² O4-²

+2. +2. -8

K2+¹ Mn+² O4-²

+2. +2. -8

O3=0

Fe+³ O-²

+3. -2

You are currently viewing Քիմիա դասարանական