Ի՞նչ հիմանակն կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունեն կաթնասունները

Նրանք բոլորըվիրենց ձագերին կաթով են կերակրում:

Ի՞նչ նշանակություն ունեն կաթնասունները բնության մեջ և մարդու կյանքում, բերել օրինակներ։

Շատ կաթնասուններ մարդուն միս, կամ ուրիշ բաներ են տալիս:

Ի՞նչ նպատակով են կենդանիներին անհրաժեշտ սննդառությունը

Էներգիայի համար:

Որո՞նք են կենդանիների տեսակները ըստ նախընտրած սննդի։

Գազան, կաթնասուն, ամենակեր

You are currently viewing Կաթնասուններ