Ի՞նչ նպատակով են հաղորդակցվում կենդանիները։

Զուգընկերոջը ինչ որ բան ասելու կամ ցույց տալու համար:

Նկարագրե՞ք հաղորդակցման հիմնական եղանակները։

Մարմնի շարժում, լույս ձայն, հոտավետ քիմիական նյութեր:

You are currently viewing Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը