1 <Բառքամոցի> հնարի կիրառությամբ փորձի՛ր <կրթահամալիրև < սեբաստացի> բառերի հնչյուններից հնարավորինս շատ նոր բառեր կազմել։

Սեբաստացի
Բաց
Ես
Տաս

Կրթահամալիր
Համալիր
Կիրթ
Համ
Կաթ
Լար
Մահ
Կար
Կամ
Մարկ

Գտի՛ր թաքնված աշնանային մրգերի ևբանջարեղենների անվանումները։ Դասավորի՛ր դրանք այբբենական կարգով։ 

Լյունվոլյունինիկեն-լոլիկ, դադամենինիկեն-դդմիկ, խեայբղատվողատ-խաղող, դաեչղատձա-դեղձ, կենայբղատայբմենբեն-կաղամբ։

Պատասխան— Լոլիկ, դդմիկ, խողող, դեղձ, կաղամբ։

Դդմիկ, դեղձ, լոլիկ, խաղող, կաղամբ։

Կազմի՛ր նոր բառեր՝ բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն։

Խիճ-Խիղճ, հասկ-Հասակ, հաց-Հարց, հաճար-Հանճար, կանչ-Կանաչ։

Պատասխան-խիղճ, հասակ, հարց, հանճար, կանաչ։

Ո՞ր բառի բացատրությունն է սխալ նշված։ Գտի՛ր բառը և բառարանից օգտվելով նշի՛ր այդ բառի բացատրությունը։

Հովար-գլխարկի առաջամասը

Մղոն-ճանապարհի երկարության չափման միավոր

Երդիկ-տանիքի կենտրոնում բացված անցք

Գգվել-սիրով և քնքշությամբ գրկել

Կարկամել-շատախոսել

Պատասխան —կարկամել-շփոթմունքից կամ հուզմունքից խոսելու ունակությունը կորցնել

5 Քեզ ծանոթ բանաստեղծության տողերը խառնվել են, փորձի՛ր առանձնացնել և գրել հեղինակի անունը։

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,
Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,
Մշուշների շղարշի տակ
Աշնան խաշամն է խշխշում,
Քամու ձեռքերն անհամարձակ
Ամպի փեշերն են քաշքշում:
Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,
Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:
Ամպը լեզուն կուլ է տվել,
Հնար չունի որոտալու:
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ՛, երևի ձյուն է գալու:

Մշուշների շղարշի տակ
Աշնան խաշամն է խշխշում,
Քամու ձեռքերն անհամարձակ
Ամպի փեշերն են քաշքշում:
Ամպը լեզուն կուլ է տվել,
Հնար չունի որոտալու:
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ՛, երևի ձյուն է գալու:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,
Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,
Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,
Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Դարձվածքների բառարանից օգտվելով գտի՛ր տրված դարձվածքների բացատրությունը։ 

Գլուխ տալ- անգործության մատնվել

Մատը մատին չտալ- ծուլանալ,

Գլուխը կորցնել- , ուրախությունից կամ անակնկալից շփոթության մեջ ընկնել,

Թիկունքին կանգնել-շփոթվել

Լեզու թափել- խոսքերով համոզել,

Աչքը ջուր կտրել-շատ երկար սպասել

Պատասխան- անգործության մատնվել, ծուլանալ, ուրախությունից կամ անակնկալից շփոթության մեջ ընկնել, մոլորվել, շփոթվել, աջակից լինել, օգնել, հովանավորել,, խոսքերով համոզել, հորդորել, շատ երկար սպասել։

Գտի՛ր տրված արևմտահայերեն բառերի հոմանիշները։

Յարմար-ձեռնտու, համակ-ամբողջ, ճարտար-ճարօիկ, հիանալի-հրաշալի, ձախաւեր-անճարակ։

Պատասխան

Ձեռնտու-յարմար

Ամբողջ-համակ

Ճարպիկ-ճարտար

Հրաշալի-հիանալի

Անճարակ-ձախաւեր

8 Նշվածներից ո՞ր ածանցն է միանալով աշուն արմատին, նոր բառ կազմում։

Ային, ական, ություն, ավոր, եղեն, ավետ, անոց, ավոր։

Պատասխան-աշնանային

Եթե բառերը ճիշտ առանձնացնես և կետադրես, թաքնված առածները կկարդաս։

Ձմեռվա փուշը ամառվա նուշն է։ Արգելված պտուղը միշտ քաղցր է լինում։ Հագուստի նորն է լավ ընկերոջ հինը։ Ես աղա դու աղա բա մեր աղունն ով աղա։

You are currently viewing Մայրենի