Սպիտակ ձիու ամառվա պատմվածքը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Դուրս գրե՛ք անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրե՛ ք ։

Անծանոթ բառ չկա

2.Ընտրե՛ք ձեզ դուր եկած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրեք գոյականները։

Ես կրունկներով խփեցի ձիու կողերին։ Մի ագամ էլ նա կանգնեց հետին ոտքերի վրա, զիլ խրխնջաց և առաջ նետվեց։ Ես չգիտեի ինչ անեմ։ Փոխանակ դաշտի միջով դեպի ոռոգման առուն վազելու, ձին արշավեց ճանապարհով ցած, դեպի Տիգրան Հալաբյանի խաղողի այգին և սկսեց որթատունկերի վրայով թռչել։ Նա արդեն թռել էր յոթ որթատունկերի վրայով, երբ ես ցած ընկա։ Ձին շարունակեց վազել։

Իմ զարմիկ Մուրադը վազելով եկավ։

— Ես քո մասին չեմ մտածում,— բղավեց նա,— մենք պետք է ձին բռնենք։ Դու այս կողմով գնա, ես այն կողմով։ Եթե հանդիպես, մեղմ վարվիր: Ես մոտակայքում կլինեմ։

Գոյականներ
Կրունկներ
Ձի
Ոտքեր
Ես
Դաշտ
Առու
Ճանապարհ
Տիգրան Հալաբյան
Խաղող
Այգի
Որթատունկ
Զարմիկ
Մուրադ
Մենք

3..Բնութագրե՛լ ՝ Արամին կերպարը,

Արամը խիզախ էր։

4.ա) մեղադրիր,
Նրանք չէին կորղ գողանալ ձիուն, որովհետև այն մարդկանց ում մոտ ձիեր կան իսկապես պետք են ձիերը օրինակ Ջոն Բայրոնին։ Նենց որ պետք է մտածել հետևանքների մասին։

բ) արդարացրու ,
Քանի որ նրանք ձի շատ էին ուզում քշել Մուրադը գողացավ բայց նրանք վերջում վերադարցրին և ամեն ինչ բոլորի մոտ լավ էր։

գ) բնութագրիր՝ Մուրադին,

Մուրադը նույնպես խիզախ էր, բայց նաև քաջ էր։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Տրված բառերը խմբավորիր ըստ խոսքի մասերի։

2. Հող-գոյական, սղոց-գոյական, բաժակ-գոյական, փայտ-գոյական, պտուտակ-գոյական, վիրավոր-ածական, բուժել-բայ, բժիշկ-գոյական, մաքուր-ածական, սրսկել-բայ, հարթ-ածական, կանաչ-ածական, կարգին-ածական։

3.Կետերի փոխարեն գրիր ուն կամ յուն ածանցը։

ա ) Քամին խաղում էր պաղպաջու ալիքների հետ։

բ) Դողդոջյուն ձայնը մատնեց , որ վախենում էն։

գ) Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյուն ու բողոքը։

դ) Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում։

You are currently viewing Սպիտակ ձին