չորեքշաբթի 16.11.2022

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ)

  • գնդակ-գունդ, ակ
  • միտք-միտ, ք
  • աղջնակ-Աղջիկ, նակ
  • թթենի-թութ, ենի
  • հանրություն-հնր, ություն
  • գիրք-գիր, ք
  • մտազբաղ-միտ, զբաղված
  • տանձենի-տանձ, ենի
  • հանրապետություն-հանր, պետություն

2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

օրեցօր, երեսուներեք, աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջ-րե, ներկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցէ, չէի, պատնէշ, ջեկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, քառասուներկու:

You are currently viewing Մայրենի 16.11.2022