Հինգշաբթի 17.11.202

1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)
Մայր, գարուն, պայուսակ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)
Մայրիկի, գարնան, պայուսակի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)
Մայրիկին, գարնանը պայուսկին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)
Մայրից, գարնանից, պայուսակից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)
Մայրով, պայուսալով, գարնանով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)
Մայրի, գարնան, պայուսակի

2. Առանձնացրո՛ւ նախադասությունները, կետադրի՛ր։ Վերլուծի՛ր ստացված առակը։

Ձուկը գնաց տարբեր իմաստունների մոտ, նրանցից մեծ մասն ասելիք չուներ, բայց նրանք ամեն տեսակ անհեթեթություններ էին ասում, որպեսզի հիմարների աչքերում մեծ ուսուցիչներ երևային։ Այդ ձկներից մեկն ասաց, որ օվկիանոսին հասնելու համար, պետք է աշխատել անթերի լողացող ձկների ութնապատիկ ճանապարհի առաջին աստիճանին դիրք զբաղեցնել։ Մյուս գուրու ձուկը սովորեցրեց, որ օվկիանոս տանող ճանապարհը, պայծառատես ձկների աշխարհների ուսումնասիրություններում կգտնի։ Երրորդն ավելացրեց միակ միջոցը, անընդհատ կրկնելն է ռամ-ռամ-ռամ, միայն այդ դեպքում կբացվի ճանապարհը։ Հոգնելով տարբեր ուսմունքներից ձուկը լողաց ջրիմուռներում հանգստանալու, և այնտեղ նա հանդիպեց, մի ծեր ոչ մի բանով աչքի չընկնող ձկան, նա ասաց ձուկ-պրպտողին հիմարիկ, օվկիանոսը  որը դու փնտրում ես քո շուրջ է, դու էլ ես օվկիանոսի մի մաս, չնայած որ չես նկատում դա, այն քո մեջ է, քո շուրջ, և դու նրա սիրելի մասնիկն ես։

3. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժողք, դժգոհ, բախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկարտհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտես, չկամ, չարիք

4․Թարգմանի՛ր Օշոյի առակը։ Ներկայացրո՛ւ կարծիքդ առակի մեջ արտահայտված գաղափարի մասին:

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

Помните о благодарности — никогда не превращайте в куски глины тех, кто стремится вам помочь, даже если их попытки тщетны

Բարի լինել կարողանալու մասին

Դարակի վրա կանգնած էր կավե սափոր ջրի համար։ Սենյակի անկյունում մահճակալի վրա պառկած էր մի ծարավ հիվանդ «ջուր, ջուր»-ոխնդրում էր նա։ Բայց նա մենակ էր և ոչմեկ չէր կարող օգնել նրան։ Հիվանդի խնդրանքը այնքան ցավալի էր, որ սափորը չդիմացավ։ Տառապանքը լցրեց նրան։ Օգտագործելովշատ ուժեր այն գլորվեց հիվանդի մահճակալի մոտ, կանգնելով նրա ձեռքի կողքը։ Հիվանդը բացեց աչքերը և տեսավ սափորը։ Հավաքելով նրա ողջ ուժերը նա վերցրեց սափորը և մոտեցրեց արևից տաքացած շրթունքներին։ ԵՎ հիմա նա հասկացավ, որ սափորը դատարկ էր։ Հավաքելով վերջին ուժերը, հիվանդը շպրտեց սափորը պատին։ Այն էլ բաժանվեց անպետք կավի մասերի

Հիշեք բարիության մասին — երբեք մի դարձրեքկավի մասերի նրանց, ով ուզում է ձեզ օգնել, նույնիս եթե նրանց փորձերը ապարդյուն են։

You are currently viewing Թարգմանություն Ռուսերենից Հայերեն