516.

41

517.

ա) 2
բ) -2
գ) 9
դ) 0
ե) -3
զ) 0

518.

Դրական թվերը բացասական թվերից մեծ են։ Ձախ կողմում գտնվում են բացասական թվերը, մեջտեղում 0-ոն, իսկ աջ կողմում դրական թվերը։

520.

ա) -8 և -4, -2 և 3  
բ) -8 և -4, -2 և 3

521.

1 և 3
2 և 4
3 և 2
4 և 1

522.

Լուծում
200000։100.15=30000
200000+30000=230000
230000։100.15=34500
230000+34500=264500

Պատ՝. 264500 դրամ

523.

Լուծում
10ժ-բ=80կմ, շ=48կմ
20ժ-բ=160կմ, շ=288կմ
8.16=128
288-128=160

Պատ՝. 288 կմ

You are currently viewing Մեաթեմատիկա 23.11.2022