544.

ա) ճիշտ է
բ) սխալ է
գ) ճիշտ է
դ) ճիշտ է

546.

Հակադիր թվերի գումարը միշտ ստացվում է զրո։

547.

2.|+2|-|-6|+3=1
2.|-10|-|-6|+3=17
2.|+5|-|-6|+3=7
2.|-6|-|-6|+3=9
2.|-1|-|-6|+3=(-1)
2.|0|-|-6|+3=(-3)

548.

ա) 1
բ) 9
գ) -1
դ) 44

550.

556.

50/500 կրճատում ենք ստացվում է 1/10

You are currently viewing Մաթեմատիկա 25.11.2022