1. Հաշվիր ամբողջ թվերի տարբերությունը։
  46-65= -21
 2. Հաշվիր
  -34֊(-34)=0
 3. Հաշվիր
  4-7= -3
 4. Ցերեկը օդի ժերմաստիճանը +17° էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով։
  Նշիր թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը գիշերը
  +12°
 5. Որոշիր արտահայտության արժեքը։
  +14-(+101)=115
 6. Գրիր այն թիվը, որը 27-ով փոքր է 15-ից։
  15-27= -12
 7. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։
  2940-6424=2940+(-6424)= -3484
 8. -158֊ը և 158-ը հակադիր թվեր են
  Դրանց գումարը հավասար է 0-ի։
  Դրանց տարբերությունը հավասար է -ի
  -158-158=-158+(-158)=-316
 9. c-103 > -103 անհավասարությունը ճիշտ է, եթե c > 0
 10. Պարզի՛ր թե b-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում b-362 > -362 անհավասարությանը
  Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ները)
  -27
  Ոչ մեկը չի բավարարում
  -42
  -9
  -18
  Բոլորն էլ բավարարում են
You are currently viewing Մաթմատիկա 28.11.2022