•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։
Նա մեծացրել էր Վանի թագավորությունը Փոքր Ասիայից մինչև Պարսից Ծոց։

•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի Ա-ի քաղաքական ազդեցության ոլորտները։
Հյուսիսային Կովկասից մինչև Զագրոսի կենտրոնական տարածքները։

  • Համեմատե՛ք Արգիշտի Ա-ի և Սարդուրի Բ-ի նվաճումները։
    Սարդուրի առաջինի օրոք է եղել Վանի թագավորության ամենամեծ աճը։
You are currently viewing Վանի աշխարհակալ տերությունը