1. Բառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր:

Դափնեվարդդժոխք, դաշույնդողդոջունդադար, դարձյալ, դաղձդաշունահարդողէրոցք, դդումդյութել, դժվարըմբռնելիդարպասապահ, դղրդյուն: 
Դադար,դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, դափնեվարդ, դդում, դժոխք, դժվարըմբռնելի, դղրդյուն, դյութել,դողդոջուն, դողէրոցք

2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր.

ա) ուսուցիչներիդ անունները
Անի, Աչեր, Արմենուհի, Հասմիկ, Մերի, Նվարդ, Նունե, Շուշան, Վարսինե, Տաթև

բ) դպրոցում գործածվող առարկաների անունները
Անգլերեն, Բնագիտություն, Երգ, Ընտրովի, Մաթեմատիկա, Մայրենի, պատմություն, Պար, Ռուսերեն, Տեխնոլոգիա, Ֆիզկուլտ։

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ
Դաշնամուր նվագել, Իսպաներեն, Ֆրանսերեն

3․ Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է, թե քանի հնչյուն կա):

Օրինակ՝

եղևնի (7) — յ, ե, ղ, ե, վ, ն, ի:

Տաթև (5)- Տ, ա, թ, ե, վ,
ամենաերկար (11),-ա, մ, ե, ն, ա, յ, ե, ր, կ, ա, ր
երերալ(7),-յ, ե, ր, ե, լ, ա, լ
որևէ (6),-վ, ո, ր, ե, վ, է
երանգավորել (12),-յ, ե, ր, ա, ն, գ, ա, վ, ո, ր, ե, լ
ոսկոր (6), -վ, ո, ս, կ, ո, ր,
անողնաշար (9),-ա, ն, վ, ո, ղ, ն, ա, շ, ա, ր
ամենաողորմելի (14):-ա, ն, վ, ո, ղ, ո, ր, մ, ե, լ, ի

4․Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի տառ, քանի հնչյուն կա:

Օրինակ՝

երկրպագու — 8 տառ, 9 հնչյուն:

Չնաշխարհիկ-10 տառ և 9 հնչյուն, սերկևիլ-7 տառ և 8 հնչյուն, շնորհակալ-9 տառ և 8 հնչյուն, եռատերև-7տառ և 9 հնչյուն, քարայր- 6տառ և 6 հնչյուն, Եվրոպա- 6 տառ և 7 հնչյուն:

5․Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Քո չքնաղ ծաղկի … է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու … են աստղերը: (բույր, բյուր)

… երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

… երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

… գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

… գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

You are currently viewing Ե