• Post category:Այլ
  • Դասացուցակի հղումըԴասացուցակ
  • Ընտրության ձևը-Ֆիզկուլտուրա
  • Ֆիզկուլտուրայի ակումբը-Մարմնամարզություն
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցում-Ոչ
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցից դուրս-Լող
  • Երկարօրյաից օգտվում եք-Ոչ
  • Դպրոցի տրանսպորտից օգտվում եք(միակողմանի,երկկողմանի)-Ոչ
  • Ինչ նախագիծ եք իրականացնում(հղումը)-Անհատական նախագիծ
You are currently viewing Անհատական պլան