ժամանակահատված — Շուրջտուրյա

Նպատակ — Լեզվական հմտություններ սովորել

Ընթացքը ֊ Տարբեր թեմաների թարգմանություն ռուսերենից: Շաբաթական 1 հոդված։

You are currently viewing Անհատական նախագիծ