1. Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով:

Ա.Ելևէջ, Իջևան, իջնել, վայրէջք: Էջ-իջնել

Բ.Բանբեր, բանակռիվ, բանաստեղծ, բանասեր: Բան-միտք

Գ.Սնափառ, սնամեջ, սնահավատ, սնապարծ: Սին-դատարկ

2. . Բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց առաջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ`զովաշունչ — շնչասպառ

Մեղմահունչ-հնչյունավոր, ուղղաձիգ-ձիգային, դեղաբույս-բուսակեր, աղեկտուր-կտուրասեր, տանտեր-տիրուհի:

3. Բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց վերջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները: Ուշադրությո՛ւն դարձրու հնչյունափոխությանը:

Օրինակ`գուժկան – չարագույժ:

Գթառատ-դաշտառատ, թունաբեր-օձաթույն, մտամոլոր-գելամիտ, կրթասեր, գնդակոծել-գնդակ:

You are currently viewing Գործնական քերականություն