Կառուցվածքային ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն ջրիմուռները։

Նրանք լինում են գորշ, կարմիր, կանաչ, դեղին և միաբջիջ, բազմաբջիջ

Ի՞նչ միաբջիջ կանաչ ջրիմուռներ են ձեզ հայտնի։

Քլորելա

Ինչու՞ են ամենախորը տեղերում բնակվում կարմիր ջրիմուռները։

Նրանց գույնի պատճառով

Ի՞նչ օգուտ են ստանում մարդիկ ջրիմուռներից։

Յոդ, ուտելիք և թթվածին:

You are currently viewing Ջրիմուռներ