1. Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:

Ֆիզիկական երևույթ է երբ նոր նյութ չի առաջանում :

Մոմի վառվելը, սառույցի հալվելը:

2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).

ա) սառույցի հալվելը

Սառույցի հալվելուց պինդ վիճակը դառնում է հեղուկ, բայց նոր նյութ չի առաջանում

բ) ջրի գոլորշիանալը

Նոր նյութ չի առաջանում

գ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս

դ) բաժակի կոտրվելը

Բաժակի կոտրվելուց նոր նյութ չի առաջանում

3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:

Քիմիական երևույթի ժամանակ առաջանում նոր նյութ: Կրակի վառվելը, ժանգոտվել

4. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում՝

ա) ջերմություն է կլանվում, ջրի քայքայվելը 2500°

բ) ջերմություն է անջատվում, մոմի մարելը

գ) լույս է անջատ­վում, լամպի անջատվելը

դ) հոտ է տարածվում: Կաթի թթվելը

5. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).

ա) ջրի եռալը

բ) արծաթե զարդի սևանալը

գ) երկաթի ժանգոտվելը

դ) կաթի թթվելը

6.Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:

Հոտ, համ, գույն

7. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:

Տաքացում, խառնում

You are currently viewing Քիմիա