Ի՞նչ բազմաբջիջ գորշ և կարմիր ջրիմուռներ են ձեզ հայտնի։ Բնութագրեք դրանց կառուցվածքը

Լամինարիա, ֆուկուս, մակրոցիստիս:

Պորֆիրա:

Նրա քլորոպլաստներում կա կարմիր գույնը որի օգնությամբ նա կարող է աճել 270 մ և ավելի խորություններում:

Ջրիմուռները ավտոտրոֆներ են և ի՞նչ գործընթաց են կատարում։

Ֆոտոսինթեզ

You are currently viewing Ջրիմուռներ