Ինչպիսի՞ն է Սֆագնումի կառուցվածքը

Ունի թեփուկանման տերևներ, կենդանի և մահացած բջիջներ

Արտաքին կռուցվածքով ինչո՞վ են իրարից տարբերվում պտերներ, ձիաձետները ի՞նչն է դրանց մոտ ընդհանուր։

Ձիաձետները ունեն վերգետնյա ընձյուղներ իսկ պտերները ոչ

Ի՞նչն է բնորոշ բոլոր պտերներին

Երիտասարդ ժամանակ տերևների կլորանալը

Ի՞նչ բույսեր են աճել Երկրի վրա 300 մլն տարի առաջ։

Գետնամուշկներ, ձիաձետներ, պտերներ:

You are currently viewing Սպորավոր բույսեր