Լրացուցիչ աշխատանք (տանը)

1. Տրված վերաբերական բառերով նախադասություններ կազմի՛ր: Ինչպիսի՞ վերաբերմունք են արտահայտում դրանք:

Թերևս, միգուցե, կարծես, մի՞թե, երևի:

Թերևս ես ուսումնասիրում էի անգլերենը, բայց չգիտեի թե ինչ է նշանակում «exist» բառը:

Կարծես թե նա իրեն վատ է զգում:

Մի՞թե նա 20 տարեկան է:

Ես վաղը երևի դպրոց չգամ:

2. Գրի՛ր տրված բառերի ուղիղ ձևերը և դրանք երկու խմբի բաժանի՛ր:

Մածունը, հրամանի, հրամաններ, ալիքով, ծովեր, ծովով, ծովում, երկրից, գնացինք, գնացեք, գտեք, գտավ, կարդում, կարդա, տեսա, տեսեք, մարդիկ, մարդկանց, այգու, այգով:

Մածուն, հրաման, ալիք, ծով, ծով, երկիր, գտնել, կարդալ, կարդալ, տեսնել, այգի այգի:

Հրամաններ, ծով, գնալ, գնալ, գտնել, տեսնել, մարդիկ, մարդիկ:

You are currently viewing Լրացուցիչ աշխատանք հայոց լեզու