Հիշել.

*Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է:

*Ատոմների յուրաքանչյուր առանձին տեսակը կոչվում է քիմիական տարր:

*Պարզ նյութերը կազմված են մեկ քիմիական տարրի ատոմներից:

*Բարդ նյութերը կազմված են տարբեր քիմիական տարրերի ատոմներից: Նրանց նաև անվանում են քիմիական միացություններ:

Պատասխանել հարցին.

1. Ներկայացրո՛ւ, թե ինչ ֆիզիկական հատկություններով են նման և տարբեր հետևյալ զույգ նյութերը.

ա) կերակրի աղ և շաքարավազ,

Նրանք տարբերվում են համով, իսկ նման են իրենց բյուրեղային տեքստուրայով:

բ) ջուր և հեքսան,

Նման են հեղուկային թափանցիկ տեքստուրայով, իսկ տարբերվում են համով:

գ) կավիճ և գետի ավազ:

Կավիճը լինում է գույնզգույն, և երբ կավիճը ջարդվի այն կստանա ավազանման տեքստուրա:

You are currently viewing Քիմիա