1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե ոչ:

Եթե մարմինը որևէ բանի հետ չի փոխազդում ուրեմն նա չի փոխի իր արագությունը

2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Ձուկը ջրի մեջ իր լողակներով փոխազդում է ջրի հետ և շատժվում։

Դաշնամուր նվագելիս մատները փոխազդում են դաշնամուրի ստեղների հետ։

3.Մարմնի ո՞ր հատկությունն է կոչվում իներտություն

Մարմնի իներտությունը քանակապես բնութագրում է զանգված կոչվող մեծությունը

4.Ո՞ր մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

5.Ինչպե՞ս կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

Մարմնի զանգվածը կարելի է չափել կշեռքով։

6.Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

Մգ, գ, կգ, ց, տ

7.Ի՞նչն է զանգվածի չափանմուշը, միավորների ՄՀ-ում

Միավորների ՄՀ-ում որպես զանգվածի միավոր է ընտրվել պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված գլանաձև չափանմուշի զանգվածը։ Զանգվվածի այդ միավորը կոչվում է կիլոգրամ։

Մարմինների փոխազդեցությունը Մարմնի զանգված Զանգվածի միավորները

Տարբերակ 1

I. Մարմնի շարժման արագությունը փոփոխվում է.

 1. քանի դեռ նրա վրա ազդում են այլ մարմիններ
 2. նրա վրա այլ մարմինների ազդեցության բացակայության դեպքում
 3. նրա վրա այլ մարմնի ազդեցությունից հետո

Մարմնի շարժման արագությունը փոփոխվում է քանի դեռ նրա վրա ազդում են այլ մարմիններ

II. Ո՞ր դեպքում Ա սայլակը կսկսի շարժվել, եթե այրենք թելը (նկ. 4).

 1. նկարում պատկերված 1 և 2 վիճակներում
 2. նկարում պատկերված 1 և 3 վիճակներում
 3. նկարում պատկերված 2 և 3 վիճակներում

Ա սայլակը կսկսի շարժվել 1 և 3 իրավիճակում երբ այրենք թելը

III. Հրացանից կրակելիս գնդակի արագությունը 600մ/վ է, իսկ հրացանի հետհարվածի արագությունը’ 1,5մ/վ: Ո՞ր մարմնի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ.

 1. հրացանի զանգվածը 900 անգամ մեծ է գնդակի զանգվածից
 2. գնդակի զանգվածը 400 անգամ փոքր է հրացանի զանգվածից
 3. հրացանի զանգվածը 40 անգամ մեծ է գնդակի զանգվածից

IV. Քանի կիլոգրամ է պարունակում 2.5 տոննան.

 1. 25կգ 2. 0,25կգ              3. 250կգ       4. 2,5կգ       5. 2500կգ

2,5 տոննան պարունակում է 2500 կիլոգրամ

V. Քանի՞ գրամ է 0,025կգ-ը.

 1. 25գ              2. 0,25գ       3. 250գ         4. 2,5գ   5. 2500գ

0,025 կգ 25 գ է

VI. Արտահայտեք 250 գրամը կիլոգրամներով.

 1. 25կգ 2. 0,25կգ                  3. 250կգ        4.2,5կգ        5. 2500կգ

250 գ դա 0.25 կգ է

Տարբերակ 2

I. Հայտնի է, որ մարմինը իր արագությունը կարող է փոփոխել միայն այլ մարմինների ազդեցության հետևանքով: Իսկ ինչու՞ մարդը քայլելու ընթացքում կարողանում է փոխել իր արագությունը.

 1. մարդը բանական էակ է և կարող է իր ցանկությամբ փոխել սեփական շարժման արագությունը
 2. մարդը փոխազդում է Երկրի հետ
 3. մարդը կարող է քայլել արագ և դանդաղ առանց փոխազդելու այլ մարմինների հետ

II. Եթե դադարի վիճակում գտնվող երկու մարմիններ իրար հետ փոխազդում են, և նրանցից առաջինը փոխազդեցությունից հետո շարժվում է ավելի մեծ արագությամբ, քան երկրորդը, ապա ասում են, որ.

 1. այդ մարմինների զանգվածները իրար հավասար են
 2. առաջին մարմնի զանգվածը մեծ է երկրորդ մարմնի զանգվածից
 3. առաջին մարմնի զանգվածը փոքր է երկրորդ մարմնի զանգվածից

III. Չմշկորդը նետում է քարը 40մ/վ արագությամբ և հետ է սահում 0,4 մ/վ արագությամբ: Քանի՞ անգամ է չմշկորդի զանգվածը մեծ քարի զանգվածից.

 1. չմշկորդի զանգվածը 16 անգամ մեծ է քարի զանգվածից
 2. չմշկորդի զանգվածը 100 անգամ մեծ է քարի զանգվածից
 3. քարի զանգվածը 10 ամգամ փոքր է չմշկորդի զանգվածից

IV. Քանի կիլոգրամ է պարունակում 0,75 տոննան.

1.0,75կգ       2. 7,5 կգ        3. 75կգ        4. 750կգ      5. 7500կգ

0,75 տոննան պարունակում է 750 կգ

V. Քանի՞ գրամ է պարունակում 7,5կգ-ը.

1. 0,75կգ       2. 7,5 կգ        3. 75կգ        4. 750գ       5. 7500գ

VI. 750 գրամը արտահայտեք կիլոգրամներով

 1. 0.75կգ 2. 7.5կգ 3. 75կգ 4. 750կգ 5. 7500կգ

Տարբերակ 3

I. Կարո՞ղ է արդյոք մարմինը ինքնուրույն, առանց այլ մարմինների ազդեցության փոխել շարժման արագությունը.

 1. կարող է            2. չի կարող

3. կենդանի օրգանիզմները կարող են փոխել իրենց շարժման արագությունը առանց այլ մարմինների ազդեցության

II.Այն բանից հետո, երբ մարմնի վրա դադարում է այլ մարմնի ազդեցությունը.

 1. նրա շարժումը դադարում է
 2. նրա արագության փոփոխությունը դադարում է

III. Զսպանակը սեղմված վիճակում պահող թելը այրելուց հետո Ա սայլակը ստանում է 5մ/վ արագություն, իսկ Բ սայլակը’ 2մ/վ (նկ. 5):

Ո՞ր սայլակի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ:

 1. Ա սայլակի զանգվածը մեծ է 10 անգամ
 2. Բ սայլակի զանգվածը մեծ է 10 անգամ
 3. Ա սայլակի զանգվածը մեծ է 2,5 անգամ
 4. Բ սայլակի զանգվածը մեծ է 2,5 անգամ

IV.Քանի՞ կիլոգրամ է պարունակում 4 տոննան.

1.0,4կգ        2.4 կգ          3.40կգ       4.400կգ         5.4000կգ

V.Քանի՞ գրամ է պարունակում 0,4կգ-ը.

1.0,4գ         2.4գ            3.40գ        4.400գ           5.4000գ

VI. 400գ-ը արտահայտեք կիլոգրամներով.

1.0,4կգ        2.4կգ           3.40կգ       4.0,04կգ        5.0,004կգ

Տարբերակ 4

I. Կփոխվի՞ մարմնի շարժման արագությունը, եթե նրա վրա այլ մարմինների ազդեցությունը դադարի.

1. կմեծանա 2. կփոքրանա 3. չի փոփոխվի

II. Եթե թելը այրենք, ո՞ր դեպքում սայլակը չի շարժվի (Նկ. 4).

 1. առաջին դեպքում 2. երկրորդ դեպքում 3. երրորդ դեպքում

III. Քարը ջարդելիս բաժանվում է երկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն, իսկ մյուսը’ 4մ/վ: Ո՞ր բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ.

 1. առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 48 անգամ
 2. երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 48 անգամ
 3. առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ
 4. երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ

IV. Քանի՞ կիլոգրամ է պարունակում 0,035տ ֊ն.

 1. 0,35կգ    2. 3,5կգ   3. 35կգ 4. 350կգ   5.3500կգ

V. Քանի՞ գրամ է պարունակում 0,35կգ-ը.

1.0,35գ     2. 3,5գ         3. 35գ          4. 350գ          5. 3500գ

VI. 350գ-ը արտահայտեք կիլոգրամներով.

 1. 0,35կգ 2. 3,5կգ           3.35կգ          4.350կգ         5. 3500կգ
You are currently viewing Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմնի զանգված: