Ինչ է նշանակում ավատ,ավատառու,ազատ,անազատ հասկացությունները

ավատ-հողատարածք,

ավատառու-հաղատարածք վարողը

ազատ և անազատները տարբերվում են իրենց պարտականություններով:

Երբ է տեղի ունեցել Աշտիշատի ժողովը և որ թագավորի օրոք

354 թ. Արշակ II

Երբ է տեղի ունեցել Ձիրավի ճակատամարտը

371 թ.

Մեծ Հայքը բաժանվեց երկու մասի ,երկու անգամ,որ թվականներին դա տեղի ունեցավ

387 թ. և 591 թ.