1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն

Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող փն կատարել ֆոտոսինթեց, ջրիմուռները ապրում են ջրի մեջ կամ ջրի երեսին

2. Ջրիմուռների բազմացում և մարդը ինչպես է օգտագործում ջրիմուռներին

Սպրիոգրայի բազմացումը

Սեռական բազմացման ժամանակ թելիկները մոտենում են իրար և նրանց բջիջների միջև առաջանում են կամրջակներ: Այդ կամրջակներով բջիջների պարունակությունը փոխանակվում է և միախառնվում, իսկ կորիզները՝ միաձուլվում: Արդյունքում առաջանում է զիգոտ, որը պատվում է թաղանթով և հանգստի շրջանից հետո սկիզբ է տալիս նոր սպիրոգիրայի:

Մարդը ջրիմուդներին օգտագործում է բժշկության, ուտելիքների մեջ:

3. Սպորավոր բույսերի կառուցվածք և տարածվածություն

Սպորավոր բույսերը ապրում են խոնավ և հով տեղերում:

Սպորավոր բույսերը ունենում են ընձյուղ:

4. Սպորավոր բույսերի բազմացում

Բազմանում են սպորերով

5. Ծաղկավոր բույսերի արտաքին կառուցվածք:

Ծաղկավոր բույսերը ունենում են բողբոջ, ծաղիկ, տերևներ

6. Ծաղկի կառուցվածք

Ծաղիկը ունենում է ցողուն, ծաղկաթերթեր, դբչիկ, սռնակ, փոշանոթ, ծաղկապսակ, առէջ և այլն

7. Ինչպես է տեղի ունենում փոշոտումը

Կա փոշոտման երկու ձև՝ ինքնափոշոտում և խաչաձև փոշոտում:

Խաչաձև փոշոտման ժամանակ փոշեհատիկը մի ծաղկի վրայից գնում է մյուս ծաղիկ օրինակ՝ թռչունների օգնությամբ որոնք նստում են ծաղիկների վրա և փոշեհատիկը կպնում է նրանց և հայտնվում մյուս ծաղկի վրա, կամ ջրի ալիքնռրի օգնությամբ, կամ էլ քամու:

Ինքնափոշոտման ժամանակ փոշեհատիկը ինկնումէ նույն ծաղկի վարսանդի սպիի վրա:

8. Ներկայացնել նոյեմբեր ամսբա բլոգային աշխատանք

Ջրիմուռներ

Հետաքրքիր փաստեր ջրիմուռների մասին

Ջրիմուռներ

Սպորավոր բույսեր

Ծաղկավոր բույսեր

You are currently viewing Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն