Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Յոդ, ածխածին, երկաթ:

Բերե՛ք գազային, հեղուկ և պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:

Ազոտ, բրոմ, ածխածին

Հետևյալ հատկանիշներից որո՞նք են բնութագրում

1) ատոմի զանգվածը,

2) հոտը,

3) հալման և եռման ջերմաստիճանները,

4) ատոմի կառուցվածքը,

5) կարծրությունը,

6) ատոմային համարը

7) գույնը,

8) խտությունը

ա) քիմիական տարրը

բ) պարզ նյութը

ա-1, 4, 6,

բ-2, 3, 5, 7, 8

4.Ստորև ներկայացված ո՞ր շարքում են միայն պարզ նյութեր

1) ծծումբ, օզոն, ուրան

2) քլոր, քրոմ, ապակի

3) կալիում, կալցիում, սոդա

4) սնդիկ, բրոմ, մեթան

You are currently viewing Քիմիա