1.Լուծեք հավասարումները․

ա)5x+3x-10=14

3

բ)-3+9y+13-5y=22

3

գ)(5x+3)-(2x-4)=(x-2)-(x+3)

-4

2. Լուծեք խնդիրները կազմելով հավասարում․

ա)Ջրով դույլը կշռում է 10 կգ։Որքա՞ն է կշռում դույլը, եթե հայտնի է, որ այն 9կգ-ով թեթև է նրա մեջ գտնվող ջրից։

1

You are currently viewing Հանրահաշիվ