Գոյություն ունի թիվն ինքն իրենով մի քանի անգամ բազմապատկելու կարճ գրելաձև, օրինակ՝

5⋅5⋅5⋅5⋅5⋅5⋅5=57

an որտեղ՝ n=2,3,4,5,…,) գրելով հասկանում ենք n արտադրիչների արտադրյալը, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է a թվին: 

an արտահայտությունն անվանում են n-րդ աստիճան, aն՝ աստիճանի հիմք, իսկ n թիվը՝ աստիճանացույց:

n թիվը նաև կարճ անվանում են բնական ցուցիչ, քանի որ այն բնական թիվ է (թիվ, որը օգտագործվում է առարկաներ հաշվելիս):

an գրառումը կարդում են այսպես՝ «a-ի n աստիճան» կամ «a-ն՝ բարձրացրած n աստիճան»:
a2 գրառումը կարդում են՝ «a-ի քառակուսի» կամ «a-ի երկրորդ աստիճան»:

a3 գրառումը կարդում են՝ «a-ի խորանարդ» կամ «a-ի երրորդ աստիճան»:

Օրինակ`

3⋅3⋅3⋅3⋅3 արտադրյալը գրենք աստիճանի տեսքով:

Լուծում:

Քանի որ տրված է հինգ արտադրիչների արտադրյալ, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է 3 -ի, ապա՝ 3⋅3⋅3⋅3⋅3=35:

35 աստիճան

3 հիմք

5 աստիճանացույց

Առաջադրանքներ․

 1. Հաշվե՛ք՝ ա) 33, բ) 82, գ) 64 , դ) 12000
  ա) 27
  բ) 64
  գ) 1296
  դ) 1
 2. Գրե՛ք ցուցչային տեսքով՝ ա) 2 ⋅ 2 ⋅ 2, բ) 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5, գ) 2⋅ 2 ⋅ 2
  ա) 23
  բ) 56
  գ) 25
 3. Գրե՛ք 10n տեսքով՝ ա) հարյուր հազար, բ) մեկ միլիոն
  ա) 105
  բ) 106
 4. Հաշվե՛ք 103և 62 թվերի արտադրյալը
  1000.36=36000
 5. Ի՞նչ նշան ունի բացասական թվի ա) 3-րդ աստիճանը, բ) 4-րդ աստիճանը
  ա) —
  բ) +
 6. Համեմատե՛ք ա) 53 և 35 թվերը, բ) (−2)3և (−3)2 թվերը
  ա) 125 < 245
  բ) (-8) < 9
 7. Համեմատե՛ք ա) 230 և 231 թվերը, բ) 710 և 910 թվերը։
  ա) 1073741824 < 2147483648
  բ) 282475249 < 3486784401
You are currently viewing Բնական թվի աստիճանի բարձրացում