Ի՞նչ է նշանակում homo erectus

Ուղղաձիգ մարդ

Ո՞վ է նեանդեռթալցին

Քարի դարում մարդիկ պատսպարվում էին քարանձավներում : Նրանք զբաղվում էին որսորդությամբ և հավաքչությամբ ինչպես և պատրաստում տարբեր քարե գործիքներ:

Մարդկային ցեղի ոչնչացած ներկայացուցիչ

Նկարագրեք քարի դարը

Տնտեսավարման ինչ տեսակների կային քարի դարում

Որսորդություն, վայրի կենդանիների ընտելացում, կրակի օգտագործում, հավաքչություն և գործիքների պատրաստում

Արդյո՞ք քարի դարաշրջանում կուզենայիք ապրել

Ոչ