1. Ինչու է առաջացել «Աշխարհագրություն» գիտությունը: Ինչ խնդիրներ ունի այն (յուրաքանչյու սովորող արտահայտում է իր կարծիքը)
  Աշխարհը ուսումնասիրելու համար
  Քիմիա և ֆիզիկա առարկաների հետ աշխարհագրությունը ուսումնասիրում է աշխարհը
 2. Որ գիտությունների հետ է կապված ու ինչպես: Նշել «Աշխարհագրության» հետ կապված 5 բնական ու 5 հասարական գիտություն, նշաված օրինակները հիմնավորել:
  Ֆիզիկա կենսաբանություն, քիմիա, աշխարհագրություն

  Պատմությւոն, տնտեսագիտությւոն, տնտեսական աշխարհագրություն
 3. Կյանքի որ բնագավառում են օգտագործվում աշխարհագրական գիտելիքները:
  • Նշեք կոնկրետ մի քանի օրինակ: 

Պատմություն, բնագիտություն,

You are currently viewing Աշխարհագրություն տնային աշխատանք