1.Գրե՛ք թվային արտահայտության տեսքով.
ա) 2-ի քառակուսու և 5-ի գումարը,
22+5

բ) 2-ի և 5-ի գումարի քառակուսին,
2+5=7
72

գ) 2-ի և 5-ի քառակուսու գումարը
22+52

2.Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.

ա) 6 ⋅ 7 + 52=81
6.7=56
52=25
56+25=81

բ) (1 + 2 ⋅ 3)2=49
2.3+1=7
7.7=49

գ) (1 + 32)4=10000
3.3=9
1+9=10
10.10.10.10=10000

դ) (1 + 34 − 2) ։ 23=10
3.3.3.3=81
1+81-2=80
2.2.2=8
80:8=10

3.Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (4 2+ 7) ⋅ 5 − 4 − 7 ⋅ 5=76
4.4=16
16+7=23
23.5=115
7.5=35
115-4=111
111=35=76

բ) (62 + 82) ⋅ 2 − 142=84
6.6=36
8.8=64
36+64=100
100.2=200
14.14=116
200-116=84

գ) 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 − 12 − 22 − 3− 42 − 52=65
1.2.3.4.5=120
1.1=1
2.2=4
3.3=9
4.4=16
5.5=25
1+4+9+16+25=55
120-55=65


Տնային աշխատանք․

1.Արտահայտե՛ք 3 ⋅ 105 կմ-ը մետրով:
10.10.10.10.10=100000
100000 կմ=100000000 մ
3.100000000=300000000 մ

2.Թվերը ներկայացրե՛ք 2-ի աստիճանի տեսքով.
2, 4, 8, 32, 64, 128,
22, 42, 82, 322, 642, 1282

3.Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) 42 + 33=43
4.4=16
3.3.3=27
16+27=43

բ) 110 + (−1)10=2

110=1
(-1)10=1
1+1=2

You are currently viewing Հանրահաշիվ 18.9.2023