Երբ է սկսվել ժողովուրդների մեծ գաղթը

IV-VII

Փորձեք ներկայացնել մեծ գաղթի պատճառները:Որ ցեղերն էին հիմնականում մասնակցում տեղաշարժերին

Մեծ գաղթի օգնությամբ առաջացան նոր պետություններ

Որտեղ էին ապրում գոթերը:Ինչ ցեղային միությունների էին բաժանված նրանք:

Դանուբ և Դնեպր գետերի մեջ գտնվող տարածության վրա

Վերհիշեք թե երբ է Հռոմեական կայսրությունը բաժանվել երկու մասի

395 թ.

451թ ինչ հայտնի ճակատամարտ է տեղի ունեցել:Ինչ նշանակություն է ունեցել այն Եվրոպայի համար:

Ժողովուրդների ճակատամարտ

You are currently viewing Պայքար արևմտյան հռոմեական կայսրության ժառանգության համար