1.Ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին: Դիտումներ անելով

2.Ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։ Փորձը ի տարբերություն դիտումների հնարավորություն է տալիս նույն պայմաններում կրկնել երևույթը:

3Ի՞նչ է վարկածը։ Ուսումնասիրվող երևույթը բացատրելու համար որոշակի ենթադրությունը կոչվում է վարակած:

4Ի՞նչ է օրենքը։ Դիտումների և փորձերի միջոցով ստացված տվյալները օրենքն է:

5Ի՞նչ է ֆիզիկակաան տեսությունը։ Որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությանը անվանում են ֆիզիկական տեսություն:

You are currently viewing Դիտումներ և փորձեր