Քրիստոնեությունը երբ է հռչակվել պաշտոնական միակ կրոն Հռոմեական կայսրությունում:

381 ո.

Ինչով էր վտանգավոր արիոսականությունը

Արիոսները համաձայն չէին քրիստոնեական կանոններին

Ինչ է Հավատո հանգանակը և երբ է ընդունվել

325 թ.

Եկեղեցական որ ժողովն է հաստատել ընտրված գրականության ցանկը:Ինչ մասերից է կազմված Աստվածաշունչը:

419 թ.-ին եղած Կարթագենի եկեղեցական ժողովի ժամանակ որոշվեց, որ առաջին և երկրորդ կտակարանները կմիանան և կլինի աստվածաշունչ

Թվարկեք քրիստոնեական եկեղեցու առաքելական աթոռներ:

Սուրբ Պետրոսի աթոռը

Ով է հիմնադրել Հռոմի առաելական աթոռը

Պետրոս առաքյալը

Ինչ է նշանակում (Պապ)

Երբ դու եկեղեցում բարձր դիրք ես ձեռք բերում քեզ ասում են պապ

Ով է ղեկավարում հունական եկեղեցին:

Կոսդանտնուպոլսի պատրիանքը

Թվարկեք ձեզ հայտնի արևելյան եկեղեցիներ

Չգիտեմ