1.Կատարելով նույնական ձևափոխություններ՝ պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.

ա) 15 + 3(6 − 4) + 32=30

15+6+9=30

բ) (1 + 2)2 − 3(2 + 1)=0

9-9=0

գ) 7x + (10 − 6)x + 11=7x+4x+11=11x+11

դ) 0x + (2x + 1)=2x+1

ե) 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 =32

զ) x + 2x + 4x + 8x + 16x=31x

է) 1 + 2b + 4 + 8b=5+10b

2.Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը և հաշվե՛ք արժեքը փոփոխականի տրված արժեքի դեպքում.

ա) (7x − 3) + (4x − 1)=7x-3+4x-1=11x-4=22-4=18

երբ x = 2,

բ) (a + 8) + (6 − 2a) + (2a + 1)=a+8+6-2a+2a+1=a+15=5+15=20

երբ a = 5,

գ) y + (−y + 1) + (2y + 10)=y+y+1+2y+10=4y+11=0+11

երբ y = 0,

դ) x + (2x − 1) + (3x − 2)=x+2x-1+3x-2=6x-3=12-3=9

երբ x = 2

You are currently viewing Հանրահաշիվ