1,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքր
Նիդերլանդներ, ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։

2,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ բնակչության թվի նվազման

Նիգերիա, Ալբանիա, Բելգիա, Իտալիա, Մեքսիկա, Բրազիլիա, Եգիպտոս, Կիպրոս, Ճապոնիա, Ուրուգվայ, Լիբանան, Սիրիա

 Բրազիլիա 217953340
Նիգերիա 216900356  
Մեքսիկա 128577691  
Ճապոնիա 126200000  
Եգիպտոս 107423173  
Իտալիա 59286254  
Սիրիա 17277400  
Բելգիա 11838158  
Լիբանան 6856000
Ուրուգվայ 3415866  
Ալբանիա 2845955  
Կիպրոս 796740

3,Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել տարծքով ամենամեծ 15 պետությունները

4,Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները։

You are currently viewing Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը