1Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Ֆիզիկական մեծությունը համեմատել նույն միավոր ունեցող որիշ մեծության հետ:

2Երկարության հիմնական և այլ միավորները:Չափման գործիք

Երկարության հիմնական միավոր՝ մետր

Երկարության չափման գործիք՝ չափերիզ, չափաքանոն

Ժամանակի հիմնական միավոր՝ վարկյան

Ժամանակի չափման գործիք՝ վայրկենաչափ

Զանգվածի հիմնական միավոր՝ կիլոգրամ

Զանգվածի չափման գործիք՝ չափերիզ, կշեռք

3Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակ

Բաժանումների գծիկները ներկայացնում են սանդղակ

4Ո՞րն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

Սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը

5Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք։

Երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությունը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

6.Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը։

Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից, և ընդհունված է համարել, որ այն հավասար է, որ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

You are currently viewing Ֆիզիկական մեծություններ, ֆիզիկական մեծությւնների չափումը