1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված հոմանիշները: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային տարբերությունները կամ նրբերանգները:

Գնում էր կախարդական մատանին (փախցնելու, գողանալու):

Գնում էր կախարդական մատանին փախցնելու, արկածային ձևով

Գնում էր կախարդական մատանին գողանալու, ավելի վատ իմաստով

Այս ձողը (ծռի՛ր, թեքի՛ր, խոնարհի՛ր):

Այս ձողը ծռիր, խոսակցական

Այս ձողը թեքիր , գրագետ

Այս ձողը. խոնարհիր

… (ուզում, ցանկանում) ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսնենք:

ուզում ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսնենք, խոսակցական

Ցանկանում ենք, որ մեր քաղաքը միշտ մաքուր ու գեղեցիկ տեսներք, գրագետ

Ինչ ուզում ես՝ (գրիր, շարադրիր, փորագրիր, գրի առ), ես կկարդամ:

Ինչ ուզում ես գրիր ես կկարդամ, խոսակցական,

Ինչ ուզում ես շարադրիր ես կկարդամ, գրագետ

Ինչ ուզում ես փորագրիր ես կկարդամ, գեղարվեստական

Ինչ ուզում ես գրի առ ես կկարդամ, գրագետ

2. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Իջնել, սահմանել, հափշտակել, շռայլել, թեքվել, կարգել, հոշոտել, վատնել, խլել, կքվել, քամուն տալ, բզկտել, կորզել, ծվատել, խոնարհվել, ծախսել, պոկել, հաստատել, ճկվել, պատառոտել, հակվել, շորթել, մսխել, գզգզել, որոշել, կռանալ, գողանալ, ծռվել:

Թեքվել, ճկվել, ծռվել, կռանալ, խոնհարվել, հակվել, կքվել, իջնել

Կորզել, շորթել, հափշտակել, գողանալ

Սահմանել, հաստատել, կարգել, խլել, պոկել, որոշել

Շռայլել, ծախսել, վատնել, քամուն տալ, մսխել,

Հոշոտել, բզկտել, ծվատել, գզգզել

3.Նախադասություններում սխալ գործածված բառեր և արտահայտություններ կան, գտի՛ր և ուղղի՛ր:

Այդ հավաքին իր մասնակցությունը բերեց նրանց առաջնորդը:

Այդ հավաքին մասնակցեց պրենց առաջնորդը

Սպիտակ գույնի զգեստը քեզ շատ է սազում

Սպիտակ զգեստը քեզ շատ է սազում

Ոսկեծամ մազերով մի աղջիկ գալիս է աղբյուրը ջրի:

Ոսկեծամ մի աղջիկ գալիս է աղբյուրը ջրի

Մոտենում է աղջկա մոտ և տեսնում, որ մի վիշապ, գլուխը նրա ծնկներին, քնել է:

Ու հանկարծ սիրահարվել էր այդ աղջկա վրա:

Ու հանկարծ սիրահարվել էր աղջկան

Այլևս առավոտներն էլ չէին երգում:

Առավոտներն էլ չէին երգում

Գառնուկները հոտոտում էին հողի բույրը:

Գառնուկները հոտոտում էին հողը

You are currently viewing Գործնական քերականություն