Վերհիշեք թե երբ է կազմավորվել Բյուզանդական կայսրությանը

395 թ.

Ովքեր էին ընտրում բյուզանդական կայսրին

Ծերակույտը և զորքը

Որոնք էին կայսրեկան իշխանության առանձնահատկությունները Բյուզանդիայում

Կայսրը կարող էր լինել ցանկացած ազգության և հասարակական խմբի ներկայացուցիչ

Երբ է կազմվել Քաղացիական իրավունքի հավաքածուն

534 թ.

Ներկայացնել Հուստինիանոսի կերպարը

Հուստինիանոսը շատ աշխատասեր և խորամանկ էր

Ով է կառուցել Այա Սոֆիան

Հուստինիանոսը

Հայ որ նշանավոր ճարտարապետն է վերակառուցել գմբեթը Ս.Սոֆիայի

Տրդատը

You are currently viewing Բյուզանդիայի ոսկեդարը