Ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիքների հետ: Ամպերաչափ, ոլտաչափ, ջերմաչափ, քանոն, գլանաչափ, ուժաչափ։

Նայելով գործիքներին ես հասկացա, որ դրանք բոլորը չափում են ֆիզիկական մեծություններ, և բոլորի վրա արված են նրբագծերով բաժանումներ։ Որոշ նրբագծերի դիմաց դրված է թվային արժեքը։

Գործիքի վրա արված որոշ նրբագծերի ամբողջականությունը անվանում են սանդղակ։ Յուրաքանչյուր գործիքից օգտվելուց առաջ պետք է հաշվենք սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը։ Դա որոշելու համար վերձնել սանդղակի երկու հարևան նարբագծեր որոնց դիմած գրված են թվանշաններ։ Մեծ արժեքից հանել փոքր արժեքը ստացված թիվը բաժանել նրանց միջև բաժանումների թվին։ Մեծ թիվը փոքրքտառ a, փոքր թիվը փոքրատառ b, բաժանաումների թիվը n, c=a-b:n:

You are currently viewing Ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիների հետ