Ներկայումս ավելի քան 25 միլիոն նյութ է հայտնի։ Դրանք տարբերակելու համար օգտագործում ենք. նյութերի ֆիզիկական, քիմիական հատկություններ: Նյութերի ֆիզիկական հատկություններն են՝ ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ,պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման և եռման ջերմաստիճանները:Նյութի քիմիական հարկություն ասելով՝ հասկանում են մեկ այլ նյութի հետ փոխազդելու կամ ինքնուրույն քայքայվելու ունակությունը

Պատասխանի՛ր հարցին.

1…..Հետևյալ պնդումներից որոնք են վերաբերում նյութի՝ ա) ֆիզիկական, բ) քիմիական հատկություններին.

1) Ջրածնի և թթվածնի խառնուրդը պայթյունավտանգ է, կայծից բռնկվում է:

2) Ջրածինը 14,5 անգամ թեթև է օդից:

3) Քացախաթթուն, փոխազդելով նատրիումի հիդրօքսիդի հետ, առաջացնում է աղ:

4) Օզոնարարում թթվածինը փոխարկվում է օզոնի:

5) Օզոնին բնորոշ է սուր հոտը:

Քիմիական-1, 3, 4

Ֆիզիկական-2, 5

2…Գրի՛ր կերակրի աղի ֆիզիկական հատկությունները:

Տեսք՝ սպիտակ բյուրեղային նյութ է

Հոտ՝ հոտ չունի,

Համը՝ աղի

Ջրում լուծելիությունը՝ շատ լավ

You are currently viewing Քիմիա տնային աշխատանք