Ինչ տարածքներ կորցրեց Բյուզանդիան արաբների դեմ մղվող պատերազամների հետևանքով

Պաղեստին, Ասորիք, Փոքր ասիայի արևելյան կողմը

Ով էր Հայկական-Մակենդոնական արքայատոհմի հիմնադիրը:Ինչպես նա հասավ յասերական աստիճանի

Վասիլ I-ինը

Փաստերով հիմնավորեք,որ Հայկական արքայատոհմի օորոք Բյուզանդիան կրկին հզորացել էր:

Նրա օրոք Բյուզանդիան վերականգնեց իր տիրապետությունը Միջերկրական և Սև ծովերի ավազաններում:

Ինչով էր հայտնի Կոստանդին 7-րդ Ծիրանածին կայսրը

Նա հայտնի էր որպես հանրագիտարանային բնույթի ժողովածուների հրատարակության նախաձեռնող

Որն է բյուզանդկան էպոսը և ինչի հետ է կապված նրա ստեղծումը:Այս առումով կարող ենք այն համեմատել հայկական պոսի հետ:

«Ասք Դիգենիս Ակրիտասի մասին»

Երբ է բացվել Կոստանդուպոլսի համալսարանը

1045 թ.

Ովքեր էին սելջուկները և պեչենեգները:

Թշնամի ցեղեր

Երբ է տեղի ունեցել Մանազկերտի ճակատամարտը:ինչ հետևանքներ ունեցավ այն:

1071թ. բյուզանդական զորքը ծանր պարտություն կրեց

Որ արքայատոհմին անցավ գահը ծանր վիճակում:

Կոմնենոսների

You are currently viewing Բյուզանդիան Հայկական հարստության օրոք